Description

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Hanna Pagacz (tel. 43 843 36 35) ogłasza, że: dnia 15-05-2015r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu mającego siedzibę przy pl. Jagielloński 1, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 56, w bloku nr 8 położonego w Wieluniu, os. Stare Sady dla którego Sąd Rejonowy
w Wieluniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1W/00108304/5
Lokal mieszkalny nr 56 w bloku nr 8 ustytuowany na drugim piętrze w południowo - wschodniej części budynku (mieszkanie szczytowe), o pow. użytkowej 59,98 m2, do lokalu przynależna piwnica o pow. użytkowej 4,95m2.
Suma oszacowania wynosi 178.600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 133.950,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.860,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 98102045640000550200764969
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Rodzaj licytacji: nieruchomości

Information

Wieluń, os. Stare Sady
nopic

Informacje kontaktowe

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu
Hanna Pagacz


98-300 Wieluń
ul. A. Struga 1

telefon/faks 43 843 36 35
telefon kom. 607 364 664

E-mail kancelarii: wielun.pagacz@komornik.pl

Rachunek bankowy
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieluniu
32 92560004 0723 1964 2000 0010

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30